Arkivbildare: ESKILSTUNA LOKALA SAMORGANISATION

Grunduppgifter

ESKILSTUNA LOKALA SAMORGANISATION
46
  • 048400000 Eskilstuna kommun
ESKILSTUNA LOKALA SAMORGANISATION Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) är en nationell organisation för syndikalister. Målsättningen är att förverkliga den frihetliga socialismen, då produktionsmedel övergår i allas ägo och förvaltas av de arbetande. I sin fackföreningslika organisation samlar SAC alla olika arbetare - oavsett yrke, bransch, kön och etnicitet. På lokalnivå verkar SAC genom s k lokala samorganisationer (LS), vilka i sin tur samlas distriktsvis (för Sörmlands del i Södermanlands distrikt av SAC, se dess arkiv). I Eskilstuna fungerade alltså Eskilstuna Lokala Samorganisation som den lokala syndikalistiska arbetarrörelsen. I arkivmaterialet framgår att det fanns en lokal samorganisation i Eskilstuna fram till 1920-talet. Den tycks dock ha haft problem med medlemsförluster och -rekrytering. Vid ett möte i mars 1928 beslutades därför om nedläggning. Verksamheten verkar dock ha återupptagits (oklart dock när det skulle ha skett). Från Eskilstuna LS finns i alla fall handlingar in på 1990-talet. Enligt uppgift upphörde dock verksamheten under 1997.

Placering

25

Länkar

Det finns inga länkar