Arkivbildare: AVDELNING 1308 AV STATSANSTÄLLDAS FÖRBUND

Grunduppgifter

AVDELNING 1308 AV STATSANSTÄLLDAS FÖRBUND
Avdelning 308 av Svenska Järnvägsmannaförbundet, 1941-1970 Avdelning 8 av Sveriges Lokomotivmannaförbund, 1908-1941 6:e sektionen av Sveriges Lokförare- och Eldareförening, bildades i Eskilstuna troligen år 1893
1778
1970 - 1977
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Den första fackliga organisationen för lokpersonal i Eskilstuna var en sektion av Sveriges Lokförare- och Eldareförening, bildad senast år 1893 då det äldsta arkivmaterialet är daterat. 1908 bildades i dess ställe avdelning 8 inom Sveriges Lokomotivmannaförbund, något som föregåtts av att en del lokpersonal gått in i avdelning 6 av Svenska Järnvägsmannaförbundet ett par år tidigare. Den lokpersonal som gått in i Svenska Järnvägsmannaförbundet gjorde snart en utbrytning inom det förbundet och bildade en egen avdelning, nr 202. När sedan Sveriges Lokomotivmannaförbund gick upp i Svenska Järnvägsmannaförbundet år 1941 slogs avdelning 8 ihop med avdelning 202 och den nya avdelningen fick heta 308. Vid Järnvägsmannaförbundets kongress år 1970 beslutades att man tillsammans med de andra förbund som ingått i Statstjänarkartellen skulle bilda ett gemensamt förbund, Statsanställdas förbund (SF). All järnvägspersonal samlades i sektion nr 1, och avdelning 308 fick då namnet 1308. Frågan om en gemensam avdelning för all järnvägspersonal vid TGOJ i Eskilstuna hölls ständigt aktuell. Fram till år 1977 kvarstod avdelning 1308 som egen organisation, men uppgick därefter i avdelning 1006, den tidigare avdelning 6. Den nya avdelningen hade emellertid en egen klubb för lokpersonal. Statsanställdas förbund bytte senare namn till Facket för Service och Kommunikation (SEKO) och efter en första omorganisation 1995 fick järnvägspersonalen sin nuvarande organisation år 2000, då SEKO Trafikklubb Eskilstuna började verka inom avdelning SEKO Mälardalen. Arkivet omfattar protokoll och räkenskaper från hela verksamhetstiden, ett stort antal verksamhetberättelser, sex volymer inkomna och utgående skrivelser, en volym ämnesordnade handlingar, med mera. 2004-01-21 Tomas Carlberg

Placering

28

Länkar

Det finns inga länkar