Arkivbildare: ESKILSTUNA DÖVAS FÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA DÖVAS FÖRENING
Eskilstuna Dövförening, 1915 - 1940-talet Eskilstuna dövas förening med omnejd, 1940-talet - 1990-talet (Södermanlands Dövas länsförening, 1970-1972)
1787
1915 -
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
År 1915 bildades den första föreningen för döva i Eskilstuna, på initiativ av skrädderiarbetaren Edvard Berg och glödaren Gustav Andersson, båda dövstumma. Från de första åren hade man ett 20-tal medlemmar som bland annat kunde ta del av föreläsningar i skilda ämnen. Eskilstuna dövas förening har ägnat en stor del av sin tid åt att ordna fritidsaktiviteter och skapa trivsel bland sina medlemmar. Verksamheten har bestått av regelbundna möten och vid sidan av dessa kurser, studiebesök, resor och festliga sammankomster. En del av ändamålet med förening är även att bistå medlemmar i behov av hjälp. Vid två tillfällen har föreningen arrangerat det rikstäckande Dövas Dag. Sedan 1970-talet har man tävlat i frågesport mot andra mellansvenska dövföreningar. Arkivet består av sex volymer protokoll, verksamhetsberättelser, två volymer ämnesordnade handlingar samt räkenskaper. 2004-01-26 Tomas Carlberg

Placering

18

Länkar

Det finns inga länkar