Arkivbildare: FÖRENINGEN SIGURD FAFNESBANE

Grunduppgifter

FÖRENINGEN SIGURD FAFNESBANE
840
1997 - 2002
ESKILSTUNA
  • - - ---
FÖRENINGEN SIGURD FAFNESBANE Vid ett möte i november 1996 diskuterade representanter från Eskilstuna museer, det kommunala marknadsföringsbolaget, Theorikateatern, Mälardalens vikingsförening, kulturförvaltningen, Mälardalsrådet och stadsarkivet hur man bättre skulle kunna lyfta fram och marknadsföra den s k sigurdsristningen utanför Eskilstuna. Några förslag som framfördes var bättre skyltning och guidning. Theorikateatern presenterade också ett nytt teaterprojekt om just Sigurd Fafnesbane inför sommaren 1997. Nya möten hölls under 1997, nu med fler intressanter från bl a naturskyddsföreningen, hembygdsföreningen och Sundbyholms slott. Föreningen Sigurd Fafnesbane bildades formellt den 13 februari 1997. Föreningen hade till ändamål att "främja kunskapen om och upplevelsen av Sigurdsristningen i Sundbyholm och sådan verksamhet som anknyter till diktningen om Sigurd Fafnesbane, till vikingatiden och till platsen vid Ramsundsberget." Under år 2001 diskuterade styrelsen föreningens framtid. Minskat medlemsantal och sviktande intresse bland de kvarvarande oroade. Förslag om att upplösa föreningen väcktes. Ett enigt årsmöte 2002-01-22 beslutar om nedläggning av föreningen. Källor Protokoll 1996-2002 Stadgar 1997? Tidningsurklipp 1997-1999 _____________________ Arkivet inlämnade år 2004 av föreningens sista sekreterare (se reversal 2004-015). Materialet består både av originalhandlingar och kopior. Det speglar hela verksamhetstiden och de olika aktiviteter som företogs. Handlingarna ger en bra bild av vad föreningen sysslade med.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar