Arkivbildare: ANDERSSON BRITA OCH GUNVOR

Grunduppgifter

ANDERSSON BRITA OCH GUNVOR
134
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Systrarna Brita och Gunvor Andersson började år 1927 sin skolgång i den privata flickskolan vid Kyrkogatan 10 i Eskilstuna. De gick i samma klass och följdes åt även då de fortsatte vidare till läroverket. Där ingick i undervisningen att eleverna skulle samla in växter till ett eget herbarium, och systrarnas insamlande pågick under åren 1933-1935. Särskilt Gunvor visade håg för insamlandet. Hennes herbarium innehåller närmare 250 arter, vilket är långt över det genomsnittliga antalet som var 100 st. Brita tog senare studentexamen i Stockholm där hon i yrkeslivet kom att tjänstgöra som länsassessor. Gunvor bodde kvar i Eskilstuna och hade mångårig tjänst som tandsköterska. Båda systrarnas herbarium är väl bevarade och fina exempel på sin tids skolflit. De användes under sommaren år 2004 i en stor utställning ("Naturnära") på Eskilstuna stads- och länsbibliotek, varefter de skänktes till Stadsarkivet av Margareta (Gunvor) Holmgren. 2004-09-03 Tomas Carlberg

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar