Arkivbildare: ERICSSON LARS, HANDLINGAR OM BYARNA OSTRA OCH SUNDBY I SUNDBY SOCKEN

Grunduppgifter

ERICSSON LARS, HANDLINGAR OM BYARNA OSTRA OCH SUNDBY I SUNDBY SOCKEN
291
Ostra, Sundby
  • 048408000 Sundby församling
Lars Ericsson har under ett antal vintrar excerperat husförhörsländerna för byarna Sundby och Ostra i Sundby socken. Arbetet utgör en fortsättning på Nils Sundelius arbete med samma byar (se Nils Sundelius arkiv). Med hjälp av Sundelius och Ericssons arbete är det möjligt att följa vilka som bodde på de enskilda gårdarna i de båda byarna från 1500-talet och fram till och med 1930.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar