Arkivbildare: ESKILSTUNA POPPIKLUBB

Grunduppgifter

ESKILSTUNA POPPIKLUBB
1820
1990 -
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Eskilstuna Poppiklubb bildades på initiativ av Valter Rämö den 1 augusi 1990 för att spela Poppi. Poppi är ett kägelspel som sedan gammalt har spelats i de baltiska länderna, Ingermanland och Karelen. I Sverige finns Svenska Poppiförbundet som ordnar mästerskap, domarutbildningar och övervakar och utvecklar spelreglerna. Spelet har kommit till Sverige med finska och ingermanländska invandrare och är i Eskilstuna starkt sammankopplat med den Ingermanländska föreningen, vars ordförande Valter Rämö var med och startade både den lokala föreningen i Eskilstuna och Svenska Poppiförbundet. År 1992 blev Eskilstuna Poppiklubb en sektion av Eskilstuna Ingermanländska förening. Delar av poppiklubbens handlingar finns därför i Eskilstuna Ingermanländska förenings arkiv. Spelregler Poppi spelas med fyra spelare, parspel eller individuellt. Idén med spelet är att kasta sin stav och därigenom få motståndarens Poppin utanför dennes spelkvadrat. Poäng räknas på utkastade Poppin och oanvända stavar. Spelplanen kan vara vilken jämn och stenfri yta som helst. Två kvadratmeter, 5x5 meter, ritas upp på 10 meters avstånd från varandra. Damer, barn och ungdomar har lättare mindre spelplaner och lättare stavar. 2-4 stavar används per spelare beroende på om det är individuellt spel eller spel i lag. Poppin ställs upp i par (ovanpå varandra)

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar