Arkivbildare: IF VERDANDI, HUVUDSTYRELSEN

Grunduppgifter

IF VERDANDI, HUVUDSTYRELSEN
330
1900 -
Eskilstuna
  • - - ---
H I S T O R I K Egen arkivdepå 1 IF VERDANDI, HUVUDSTYRELSENS ARKIV Uppgifterna nedan är hämtade ur IF Verdandis 25-, 50- och 75-årsjubileumsskrifter. ALLMÄNT I föreningens 25-årsskrift berättar Benjamin Santesson om IF Verdandis första år: "I maj 1900 bildades Verdandis Velociped- och Idrottsförening. Föreningen var en sammanslutning inom nykterhetsordern Verdandi och den ursprungliga andemeningen var, att föreningen skulle vara till nytta och förströelse för dess medlemmar". Enligt 75-årsskriften var det exakta startdatumet den 15 maj 1900. Samma skrift anger också att NOV var moderorganisationen - "nykterheten omhuldades de första 11 åren"! Verdandi var vid starten den fjärde idrottsföreningen i Eskilstuna. "Föreningens första idrottsplats var en äng i Kronskogen där kolonien Viola sedermera låg". (Förmodligen ungefär där Krongatans daghem, intill Rekarneskolan, ligger idag.) Första redskapen var ett krocketspel samt ringar för ringkastning på käppar - en populär sysselsättning vid den tiden. Sensommaren 1900 inköptes den första fotbollen, då kallad "sparkboll". NÅGRA GLIMTAR UR VERKSAMHETEN FRIIDROTT 1900 - ca 1930-talet Friidrotten - eller som den kallades då: "allmän idrott" - fanns med i föreningens verksamhet redan från början. Förutom fotboll höll man sig tidigt sysselsatt med bl a hopptävlingar, löpning och stavhopp. FOTBOLL 1901 - 1901-1902 använde föreningen Kyrkplanen på Norr (idag: parken bakom Kloster kyrka). Dåtidens fotboll liknade snarare rugby eller vår tids amerikanska fotboll. Efter avspark försökte spelarna fånga bollen med händerna och sedan springa med bollen till ett visst avstånd från målområdet och därifrån göra målsparken. Motståndarna försökte då stänga in och rusa på den som fångat bollen för att stoppa honom. "Det var en kritisk situation för den som fångat bollen och oftast fick man se alla spelarna i en hög på planen" berättar Benjamin Santesson. Lokalbekymmer fick föreningen dras med under hela första halvan av 1900-talet. Efter att ha använt Kyrkplanen övergick man till att spela på lilla Djurgårdsslätten på Djurgården, därefter mellanlandade man vid Nedre Hamn innan man återvände till Kronskogen - men nu till idrottsplatsen vid Marielund(sskolan). Under 1920-talet spelade man åter vid Djurgården. Idag tränar föreningen vid Fröslunda IP. Verdandi har under flera år arrangerat cuper såsom Pingstpokalen (1970-) och Verdandi Cup i fotboll. CYKEL 1905-1998 Redan från start fanns cykling med på schemat, men inte förrän 1905 bildade föreningen en egen cykelsektion. Under några år låg dock verksamheten nerlagd, för att åter komma igång år 1920. År 1907 instiftade Verdandi "smedstadens populäraste cykeltävling" - Eskilstuna Runt. Tävlingen kördes i föreningens regi fram till 1946, och hölls årligen under annandag pingst. En annan publiksuccé var Djurgårdsloppet - även den en cykeltävling i Verdandis regi - som hölls 1942-1953. 1998 bröt sig cykelsektionen ur IF Verdandi för att starta upp en egen föreningsverksamhet. BROTTNING 1911- ? Första lokalen låg vid Nygatan 22, men då CE Johanssons industri krävde mer utrymme fick brottningen flytta från lokalen 1914. Verksamheten låg i malpåse under åren 1916-1917, varefter man år 1918 kunde inhysas vid Ridhuset (idag: Careliigatan/Ridhusplan). Lokalerna var inte de bästa och föreningen fick endast utnyttja dem när ingen annan bokat dem. Under 1920-talet återfanns brottarna i en f d potatiskällare på Norr samt i "en skrubb i den gård där Edvin Lundstedt nu har cykelverkstad", berättar 50-årsskriften. (Idag: kan ha varit Drottninggatan 6?). 1921-1925 kunde man hyra in sig i nya brandstationens gymnastiklokal. Under 1930-talet brottas man i lokaler vid "Areskoghs lager" (hörnet Rademachergatan-Kriebsensgatan) samt i grannhuset; det gamla varmbadhuset då det upphört i samband med nya badhusets (nuvarande Vattenpalatset) tillkomst. Under 1940-talet rivs så det gamla badhuset och brottarna fick hyra in sig på olika ställen, bl a badmintonhallen. 1942 får man tillgång till en HSB-ägd lokal vid Västeråsvägen 10 där man stannar tills man åter flyttar år 1950. BANDY ca 1916-1959 Laget tränade på å-isen utanför gamla kallbadhuset (idag: mitt emot hotell Statt). 1919 blev ett genombrottsår och 1921 lagets bästa år. SIMNING ? - 1927 ISHOCKEY 1936-1956 GAMLA IFV:ARE 1945 - En veteransektion för f d idrottare/medlemmar i IF Verdandi. UNGDOMSSEKTIONEN 1955-? Ungdomsverksamheten kretsade först kring brottningen men snart dominerade fotbollen. Omkring 100-talet ungdomar tränade fotboll "vid en primitiv gräsrektangel vid Gillbergavägen" våren 1956. Ungdomslagen tränade även på planen vid Fröslunda IP, men fick där dela ytorna med City. Även handboll fick ett uppsving inom ungdomssektionen; se avsnittet om handboll. BORDTENNIS 1957-ca 1965 Bordtennisverksamheten blev till stora delar synonymt med fröslundabröderna Christer och Kjell "Hammaren" Johansson och deras framgångar. Kjell gick sedermera vidare till en världskarriär, Christer avrundade sin verksamma period i Verdandi med att vara föreningens ordförande en tid under 1970-talet. JUDO ca 1964 -1994 Vi vet rätt lite om de första åren inom judosektionen. Vi kan se att utövarna i december 1973 delar lokal med brottningssektionen för att sedan övergå till att träna i Centrumhuset i Viptorp. Fr o m 1974 får man egna lokaler i gamla bowlinghallen i Sporthallen. 1994 lämnar judosektionen IF Verdandi för att starta egen föreningsverksamhet. HANDBOLL 1955 - (1975) Redan under 1930-talet idkade Verdandi handbollsverksamhet, dock mest på lek. 1955 startade man upp en mer seriös satsning på sporten, i och med Sporthallens tillkomst. Verksamheten avsomnade dock 1962. Inom ungdomssektionen växte däremot intresset under 1960-talet, inte minst tack vare duktiga spelare inom föreningen, såsom t ex Bo "Bobban" Andersson. Tävlingen Verdandi Cup (i handboll - att inte förväxlas med fotbollscupen med samma namn) arrangerades av föreningen fr o m år 1973. Från och med 1975 beslöt Verdandi att gå samman med den tidigare rivalen City för att bilda Handbollsklubben C/V (HK C/V), som blev ett fristående handbollslag med sponsring av de forna moderföreningarna. All handbollsverksamhet övergick då från Verdandi till HK C/V. ÖVRIGT Även andra verksamhetsgrenar än ovan nämnda har funnits, t ex damsektionen. För närmare information: se jubileumsskrifter och övrigt arkivmaterial. En profil inom IF Verdandis verksamhet var Allan Holmer - eller "Mr Verdandi" som han kallades. Allan Holmer låg bakom många satsningar och var mycket aktiv inte minst inom ungdomsverksamheten. En flagga förärades föreningen år 1924 av "medlemmarnas damer", "en medlem sydde densamma". Dessa damer var mycket aktiva vid föreningens början och var givna deltagare i krocketspelen i Verdandis barndom. Då idrotten övergick från fritidssysselsättning till mera hårdföra satsningar inom bl a fotboll, "stod kvinnorna helt naturligt tillbaka och lät männen spela". Läget förändrades och under senare delen av 1900-talet hittade kvinnorna tillbaka till föreningen. IDAG Föreningen bedriver idag endast fotbollsverksamhet (förutom ett korplag i bordtennis), vilket man gör vid Fröslunda IP i Eskilstuna, där man också har sin klubblokal. Tidigare klubblokaler har funnits i bl a en källarlokal nära Fröslunda IP, samt vid Fröslundavägen 11 (f d Råbergshallen, idag St Maria syriansk-ortodox kyrka). Ang IF Verdandis tidigaste historia: Se de jubileumsskrifter som förvaras i huvudstyrelsens arkiv. ARKIVET IF Verdandi startade sin verksamhet år 1900, arkivhandlingar från tiden mellan 1900 och 1925 saknas dock. (Enligt 25-årsjubileumsskriften har "protokollen från de första åren förkommit".) Fram till och med år 1998 var verksamheten uppdelad på en övergripande huvudstyrelse för hela föreningen, samt sektioner med egna styrelser för olika inriktningar; cykelsektionen, damsektionen, fotbollssektionen etc. Dessa sektioner bildar egna underarkiv. Från och med 1998 ombildades organisationen till att bestå av en (huvud-)styrelse som i sig rymmer kommittéer för de olika verksamhetsinriktningarna. Kommittéernas handlingar ingår här i (huvud-)styrelsens arkiv. 2005-12-12/LB

Placering

31

Länkar

Det finns inga länkar