Arkivbildare: ESKILSTUNA INGERMANLÄNDSKA FÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA INGERMANLÄNDSKA FÖRENING
Eskilstunan Inkerinsuomalaisten Kerho
1819
1959 -
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Ingermanland är ett historiskt landskap som idag ingår i Ryssland och motsvarar de centrala delarna av provinsen Sankt Peterburg. Området var en svensk provins (generalguvernement) mellan åren 1641 och 1703 och ingermanländare är som etnisk grupp lutheranska finnar. Under andra världskriget var Ingermanland en krigsskådeplats. Omkring 60 000 ingermanländare överfördes till Finland 1943, men de flesta tvingades återvända efter kriget. Runt 5 000 flydde emellertid till Sverige. Idag bor ingermanländare främst i Karelen, Finland, Estland och Sverige. Eskilstunan Inkerinsuomalaisten Kerho (= Eskilstuna Finskingermanländska Förening) bildades år 1959 som en följd av att de ingermänländare som bodde i Eskilstuna arrangerade en ingermanländsk sommarfest för alla sverigeingermanländare 1959. Genom åren har det arrangerats medlem­saftnar, olika fester, fisketävlingar, idrottstävlingar, utflykter och besök på olika orter. Mellan 1959 och 1981 fanns dessutom en flitig teatergrupp. Eskilstuna har stått som värd för riksomfattande ingermanländska sommarfester sex gång­er: 1959, 1968, 1974, 1981, 1998 och 2002 samt även tre vinterfester åren 1963, 1967 och 1973. I slutet av 1980-talet hade föreningen ca 30 betalande medlemmar och verksamheten var huvudsakligen koncentrerad på att hålla ihop denna lilla grupp. Ingermanländarna hade smält in i det svenska samhället och den yngre generationen assimilerats. År 1991 bytte föreningen skepnad. En ny styrelse tog över och bytte arbetsspråk till svenska. Nu används oftast föreningens svenska namnform - Eskilstuna Ingermanländska Förening. Under 1990-talet startades en mycket livlig poppiverksamhet - se Eskilstuna poppiklubb - och hjälpsändningar till Ingermanland och ryska Karelen startades. Eskilstuna Ingermanländska Förening är en av medlemmarna i Sveriges Ingermanländska Riksförbund (SIR). I riksförbunden ingår även föreningar från Borås, Göteborg, Jönköping, Värmland, Västerås och Örebro. Lästips: Sverigeingermanländarnas historia utgiven av Sveriges ingermanländska riksförbund (Borås, 2000)

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar