Arkivbildare: ESKILSTUNA POLISBEFÄLSSÄLLSKAP

Grunduppgifter

ESKILSTUNA POLISBEFÄLSSÄLLSKAP
1798
1935 - 1964
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Eskilstuna Polisbefälssällskap bildades vid mitten av 1930-talet. Förutom löne- och pensionsfrågor tog man sig an den då aktuella frågan om förkortning av arbetstiden för befälet vid ordningspolisen. Överkonstaplarnas tjänstgöringstid uppgick år 1935 till i medeltal 65 timmar per vecka. Föreningen erhöll som startkaptial 700 kronor från Eskilstuna Polisförening, den organisation som man senare slogs samman med. Sammangåendet skedde år 1964 under namnet Eskilstuna-Strängnäs Polisförening, och innebar även att Strängnäs Polisförening och delar av Södermanlands läns Polisförbund hamnade under samma ledning.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar