Arkivbildare: KAFJÄRDENS GYMNASTIKFÖRENING

Grunduppgifter

KAFJÄRDENS GYMNASTIKFÖRENING
1816
1956 -
Kafjärden
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Eskilstuna stadsarkiv, Förenings- och personarkiv 1816 KAFJÄRDENS GYMNASTIKFÖRENING Föreningen startade med husmodergymnastik under vårterminen 1956. Damerna samlades på tisdagskvällar i Kjula kyrkskolas gymnastiksal för att tillsammans gympa i 45 minuter. Ordförande i den nybildades föreningen var Marianne Hellberg med Birgit Jonsson som sekreterare och Astrid Söderberg som kassör. Föreningens instruktör hette Elise Eriksson. År 1958 tillkom i föreningen en manlig grupp med 21 medlemmar. Ledare för männen var Gustav Andersson. Senare bildades i föreningen också ett antal barngrupper. Under de år som föreningen var verksam rapporteras att den var mycket aktiv med flera olika grupper igång varje termin. Många diplom (till motionärer med 50 % närvaro under terminen), flitdiplom (för 80 % närvaro) och märken o dyl utdelades till flitiga motionärer. År 1987 tycks dock föreningen ha lagt ned verksamheten. För den som vill veta mer om föreningen, se historiken som finns i arkivet. ________________________________ Arkivet består av ett mindre antal protokoll från spridda år under föreningens verksamhetstid. Därutöver finns kompletta medlemsförteckningar liksom en del handlingar som bl a rör möjligheterna till lokalhyra och verksamhetsstöd. En komplett svit med årsrapporter till Svenska Gymnastikförbundet finns också, där man kan se vilken verksamhet föreningen haft igång under tiden som gått. I samband med att materialet ordnades och förtecknades våren 2008 gallrades en del kladdar och dubbletter ur arkivet. Detsamma gäller diverse handlingar inkomna till föreningen endast för kännedom från i första hand Södermanlands Gymnastikförbund och fritidsförvaltningen.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar