Arkivbildare: GRAFISKA ORTSKARTELLEN

Grunduppgifter

GRAFISKA ORTSKARTELLEN
84
1922 - 1964
Eskilstuna
  • - - ---
År 1921 bildades verkstadsklubb på AB J O Öberg & Son, omfattande de tre grafiska yrkesgrupperna (Bokbindarna, litograferna och typograferna). Den 24 november påföljande år skapades en grafisk ortskartell, som "hade till uppgift att närma de tre grafiska yrkenas utövare till varandra samt därigenom skapa en övergångsform till ett slutligt industriförbund". Verkstadsklubben upplöstes och dess tillgångar överlämnades till ortskartellen. Ortskartellens aktivitet syns ha upphört fr o m 1964. Den blev överflödig den 1 januari 1973. Då började verksamheten hos Grafiska fackförbundets eskilstunaavdelning, som hade bildats den 15 november föregående år av bokbindarnas, typografernas och litografernas fackföreningar. Se resp. avd.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar