Arkivbildare: ESKILSTUNA ALLMÄNNA SÅNGFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA ALLMÄNNA SÅNGFÖRENING
105
1909 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Den 22 februari 1912 beslöt den s.k. Eskilstunakontingenten av Södermanlands sångarförbund (under det år 1909 bildade Svenska sångarförbundet) att bilda en förening, Eskilstuna allmänna sångförening. Den anslöt sig till nämnda förbund. Initiativtagaren var folkskolläraren G. A. Hesselbom, som också valdes till ordförande. Dirigentskapet åtog sig musikdirektören Julius Engstrand. År 1911 avvecklade Eskilstuna arbetaresångförenings manskör. Jfr dess arkiv. Den nya sångkören blev därmed en fortsättning av den föregående.

Placering

27

Länkar

Det finns inga länkar