Arkivbildare: KOMMUNALARBETARNA. ESKILSTUNA BRANDMANNAKLUBB

Grunduppgifter

KOMMUNALARBETARNA. ESKILSTUNA BRANDMANNAKLUBB
113
1925 - 1946
Eskilstuna
  • - - ---
Inom Eskilstuna brandkår fanns en kamratförening, som tycks ha börjat sin verksamhet år 1925. Vid möte den 11 maj 1931 beslöts, att föreningen skulle ändra namn från Eskilstuna brandkårs kamratförening (se dess arkiv) till Eskilstuna kasernerade brandmannaklubb. Så skedde också, men kort därefter, närmare bestämt den 1 juli 1931, bildades en ny kamratförening (se dess arkiv), som fick samma namn som den gamla. 1 maj 1935 ströks ordet "kasernerade" i klubbens namn, och nästan elva år senare, den 16 februari 1946 upplöstes klubben, då den "knappast hade någon uppgift att fylla".

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar