Arkivbildare: ESKILSTUNA TEKNISKA SKOLAS FÖRBUND (ETSF)

Grunduppgifter

ESKILSTUNA TEKNISKA SKOLAS FÖRBUND (ETSF)
Förbundet går ibland under förkortningen ETSF Bytte namn 2009 till ETSF Kamratföreningen
137
1904 - 2015
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Den 15 januari 1904 samlades 32 intresserade avgångna elever från Eskilstuna Tekniska skola till ett möte för att diskutera bildandet av ett Tekniskt Förbund för avgångna och kvarvarande elever. Detta skedde på initiativ av verkmästaren vid C. O. Öberg & C:os filfabrik Carl Lönnqvist. Vid mötet tillsattes en interimsstyrelse som fick i uppdrag att skriva ett förslag till stadgar. Den 18 april hölls så ett konstituerande sammanträde då förslaget till stadgar antogs. Detta datum räknas som tidpunkt för förbundets grundande. Till förbundet förste ordförande valdes Tekniska Skolans rektor Max Grenander, en post som han sedan innehade till 1915. Stadgarna bildar ännu i dag stommen i förbundets stadgar. Förbundets första stadgar föreskriver i §2 beträffande ledamotskap: ”Till medlem i Förbundet kan antagas enhvar, som äger god frejd och med avgångsbetyg från högre kursen lämnat skolan eller är elev i dess högsta årsklass samt till styrelsen anmäler sin önskan att i Förbundet inträda. Självskriven rätt till medlemskap äga skolans lärare. Vid årsmötet 1905 framlade styrelsen ett förslag till förbundsmärke utarbetat av ståletsaren Sam Andersson. Protokollet berättar sedan att förslaget till ett gemensamt märke för afgångna elever och förbundsmedlemmar antogs och priset fastställdes då till 3 kr. Vid årsmötet 1910 tillkom Förbundsringen med vinkelkuggar och vid årsmötet 1919 beslöts att ringen inte som dittills skulle anses vara en Förbundsring utan skolans examensring. Under några år på 40- och 50-talen gjordes examensringen med eklövskrans. 50-talets version inne- fattade texten HTL (Högre Tekniskt Läroverk). Under åren har dock Eskilstunaingenjörernas examensring förknippats med pilkuggeringen. http://www.etsf.info/historik.htm (071012) ETSF lades ned efter ett styrelsebeslut 8 juni 2015

Placering

72

Länkar

Det finns inga länkar