Arkivbildare: AKTIEBOLAGET TEMPLARORDEN AV NTO I ESKILSTUNA

Grunduppgifter

AKTIEBOLAGET TEMPLARORDEN AV NTO I ESKILSTUNA
178
1896 - 1966
Eskilstuna
  • - - ---
Eskilstuna stadsarkiv, Förenings- och personarkiv 178 AKTIEBOLAGET TEMPLARORDEN AV NTO I ESKILSTUNA Under år 1896 arbetar en av Templet Fristad tillsatt lokalkommitté med att finna en passande fastighet att köpa in ”… för Templarorden gemensamt.” Under året finner de också en lämplig lokal i gården nr 160 i Eskilstuna, som ägaren O Björk är villig att sälja. Inför köpet bildas en interimsstyrelse som förbereder fastighetsköpet och ordnar det praktiska kring bildandet av ett fastighetsbolag för Templarorden. Interimsstyrelsen verkar också för aktietecknande i det nya bolaget, som håller konstituerande möte den 3 december 1896 under namnet Aktiebolaget Templarorden av NTO. Bolagets ändamål är att inköpa fastighet och tillhandahålla lokaler för Templarorden. Under hösten 1896 går alltså köpet av gården nr 160 igenom. Templarorden har fått en lokal i kv. Vulkanen i Eskilstuna. Verksamheten fortgår där fram till år 1935, då fastighetsbolaget säljer huset till Eskilstuna Andra Baptistförsamling. Istället inköps en ny fastighet på tomten 1 i kv. Vildsvinet. Den nya fastigheten har adressen Kriebsensgatan 13 (enligt äldre beteckning gården nr 198), också det i centrala Eskilstuna. År 1966 förvärvar KFUM samtliga aktier i AB Templarorden av NTO i Eskilstuna. KFUM blir därigenom ägare till fastigheten på Kriebsensgatan, det s k NTO-huset. Juridiskt sett tar KFUM också över NTO:s fastighetsbolag, som man fortsätter driva t o m år 1967. År 1968 ändrar bolaget namn till FAB, KFUK-KFUM Fastighets AB. En leverans med handlingar från AB Templarorden inkom via KFUK-KFUM Eskilstuna i mars 2007. Dessa handlingar kompletterade det arkiv som sedan tidigare fanns från AB Templarorden (vilket utgjorde ett par volymer från i första hand bolagets sista decennier), så att bl a protokolls- och huvudboksserierna nu är relativt kompletta. Utöver dessa serier finns t ex bolagsordning, aktieböcker samt en del fastighetshandlingar, som också speglar bolagets verksamhet.

Placering

24

Länkar

Det finns inga länkar