Arkivbildare: ESKILSTUNA MISSIONSFÖRSAMLING. HUVUDARKIVET

Grunduppgifter

ESKILSTUNA MISSIONSFÖRSAMLING. HUVUDARKIVET
181
1866 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Inledning. Den 24 februari 1866 bildades Eskilstuna missionsförening. Den skulle "verka i enlighet med Evangeliskt-Lutherska kyrkans bekännelse" så som framgår av stadgarna av samma datum. Någon frikyrka i egentlig mening var det inte frågan om utan arbetet bedrevs i Evangelisk Fosterlandsstiftelsens anda. På 1870-talet gjorde sig lektor P. P. Waldenströms inflytande märkbart. När Svenska missionsförbundet bildades år 1878 under hans ledning, tog man snart ställning därtill och anslöt sig i maj 1879 till SMF. Till en början höll man till i en bönsal, som hade iordningsställts av faktoristen Per Eklund i hans hus i hörnet av Gymnastikgatan och Västermarksgatan. Efter ytterligare ett par flyttningar byggde man en ny kyrka och kunde år 1903 inviga S:t Eskilskyrkan i hörnet av Teatergatan och Nybrogatan. I augusti 1960 togs första spadtaget till ett nytt kyrkbygge på Båtsmansbacken i kvarteret Formannen i Nyfors, Adress Båtsmansgatan 3. Den nya S:t Eskilskyrkan, ritad av arkitekt SAR Bengt Romare, invigdes den 9-10 september 1961. Eskilstuna missionsförsamling har en rikt förgrenad verksamhet, något som med all tydlighet kommer fram av arkivbildarna nedan. I arkivleveransen i november 1982 kom dock inte med något från sång- och musikarbetet samt verksamheten i Torshälla. Litteratur: Sten Erikssons avsnitt i "Eskilstuna missionsförsamling genom 100 år". Tryckt i Eskilstuna 1966.

Placering

115

Länkar

Det finns inga länkar