Arkivbildare: ESKILSTUNA MISSIONSFÖRSAMLING. UNGDOMSRÅDET

Grunduppgifter

ESKILSTUNA MISSIONSFÖRSAMLING. UNGDOMSRÅDET
183
1944 - 1953
Eskilstuna
  • - - ---
Den 6 juni 1944 sammanträdde för första gången ungdomsrådet. Det bestod av representanter för församlingens styrelse, söndagsskollärarekåren, V.F.- och V.P.- kårerna, juniorföreningarna, ungdomsföreningen samt sång- och musikledarna. Syftet var att diskutera, förbereda och samordna ungdomsfrågor av skilda slag, vidare att verka för största möjliga effektivitet inom de olika grupperna. Vid sammanträdet den 26 februari 1953 beslöts att föreslå församlingens styrelse en omorganisation av ungdomsverksamheten. Se vidare SMU:s arkiv.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar