Arkivbildare: ESKILSTUNAKRETSEN AV UNGA ÖRNAR

Grunduppgifter

ESKILSTUNAKRETSEN AV UNGA ÖRNAR
222
1932 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Vid socialdemokratiska ungdomsförbundets kongress 1925 motionerades om att åldersgränsen för medlemskap skulle sänkas från 15 till 12 år. Kongressen motsatte sig detta, då den ansåg att det inte var förenligt med god ungdomsfostran att dra in de unga i det politiska arbetet vid så tidig ålder. Förbundsstyrelsen tillsatte senare en kommitté, som 1930 framlade förslag till stadgar för en ny ungdomsorganisation. Dessa stadgar antogs den 1 juni 1930. I Eskilstuna hade frågan om en barnorganisation tagits upp redan på 1920-talet, men inte förrän den 13 december 1932 kunde sådan bildas. Av flera skäl - kanske främst på det vid denna tid införda uniformsförbudet för politiska sammanslutningar - skedde 1933 en betydande förändring av organisationen. Sålunda bildades ett fristående Unga Örnars Riksförbund, som kom att sortera under ABF. Avdelningarna i Eskilstuna växte mycket snabbt och en krets bildades. Denna omorganiserades den 1 maj 1971, då samtliga örnavdelningar inom storkommunen sammanslogs till en ny kretsorganisation, som behöll den gamla kretsens namn. Källor: Unga örnar - organisation och arbetsmetoder; Eskilstuna unga örnar 25 år; Protokoll. Förtecknades: 1978, 1987, 1996. Peter Sköldin Unga Örnar Eskilstunakretsen Kungsgatan 14 632 20 Eskilstuna

Placering

174

Länkar

Det finns inga länkar