Arkivbildare: ARCHIV DER TREUGEMEINSCHAFT SUDETENDEUTSCHER SOZIALDEMOKRATEN DER ESKILSTUNAGRUPPE

Grunduppgifter

ARCHIV DER TREUGEMEINSCHAFT SUDETENDEUTSCHER SOZIALDEMOKRATEN DER ESKILSTUNAGRUPPE
255
1939 - -
Tyskland
  • - - ---
INLEDNING ÖVER SUDETTYSKA SOCIALDEMOKRATERNAS TROHETSGEMENSKAPS ESKILSTUNAGRUPP. Hösten 1938 ockuperade Hitlers trupper sudettyskarnas land i Tjeckoslovakien. De sudettyska socialdemokraterna sökte avvärja detta, ehuru förgäves. Deras politiska parti hade bildats år 1918, dvs samma år som Tjeckoslovakien utropades till republik. På grund av sin hållning till nazismen tvangs många sudettyska soc dem att gå i landsflykt. De flesta hamnade i Skandinavien, England och Kanada. Tre-fyra omgångar med flyktingar kom till Sverige från vovember 1938 till mars 1939. Där organiserades de sudettyska soc dem ca 1.300 personer under ledning av Ernst Paul. Riksorganisationens högkvarter i Stockholm utger kontaktorganet "Blätter". Grupper av sudettyska soc dem samlades förutom i huvudstaden även i Malmö, Sandviken och Eskilstuna. Detta skedde kort tid efter ankomsten till respektive ort. I Eskilstuna ägde föreningsbildandet rum år 1939, men det dröjde till den 21 oktober 1942 innan man fick protokollförda beslut. Av ursprungliga dryga 150 medlemmar i Eskilstuna återstår år 1977 endast en tredjedel, de flesta över 70 år gamla. Barnen har assimilerats med den svenska befolkningen.

Placering

61

Länkar

Det finns inga länkar