Arkivbildare: CENTERNS UNGDOMSFÖRBUND (CUF). ÖJA-VÄSTERMO CUF-AVDELNING

Grunduppgifter

CENTERNS UNGDOMSFÖRBUND (CUF). ÖJA-VÄSTERMO CUF-AVDELNING
Öja SLU-avdelning, Västermo CUF-avdelning
269
Öja-Västermo
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Föregångaren till den lokala avdelningen av Högerns ungdomsförbund hette Eskilstuna ungsvenska förening (Ungsvenskarna) och bildades 1934, det år då det tidigare Nationella ungdomsförbundet uteslöts ur Allmänna valmansförbundet på grund av ideologisk extremism. Ungdomsförbundet kallades Ungsvenskarna fram till 1947 och en stor del av arkivet utgörs av material från denna tid. I stadgarna fastställdes att: "Ungsvenskarnas mål är att vinna Sveriges ungdom för den nationella konservatism som utgör grunden för Högerns idéprogram. Rörelsen vill härigenom främst arbeta för Sveriges frihet och det svenska folkets framtid, ett fritt och enat Norden, en kristen livsåskådning, folklig självstyrelse, social rättvisa och ett starkt näringsliv, uppbyggt på enskild äganderätt och personligt ansvar". Högerns ungdomsförbund fortsatte på samma väg som Ungsvenskarna, och Eskilstunaavdelningens verksamhet kan i arkivmaterialet följas vidare under hela 1950-talet och en bit in på 1960-talet. Organisationen bytte namn till Moderata ungdomsförbundet 1969. 2004-03-09 Tomas Carlberg

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar