Arkivbildare: AXELSON KARL, FOLKSKOLLÄRARE I BARVA SOCKEN

Grunduppgifter

AXELSON KARL, FOLKSKOLLÄRARE I BARVA SOCKEN
313
1890 - 1975
Barva
  • 048404000 Barva församling
Karl Axelson föddes vid Blacksta i Bergshammars församling, Södermanlands län, den 27 jan. 1890. Han avlade folkskollärarexamen i Strängnäs år 1915. Efter tjänstgöring på skilda platser anställdes han den 1 jan. 1922 som ordinarie lärare vid Prostökna skola i Barva skoldistrikt i Södermanlands län. Där tjänstgjorde han till sin pensionering den 30 juni 1953. Därefter var han bosatt först i Eskilstuna 1953-73, sedan i Örebro. Han avled den 24 maj 1975. Karl Axelson var en folkrörelsekämpe av stora mått. Han var initiativtagaren till eller/ och livligt engagerad i bl a Barva föreläsningsanstalt, Barva hembygdsförening, Barva JUF-avdelning och Barva bygdegårdsförening, vidare i Södermanlands läns föreläsningsförbund och Södermanlands distrikt av JUF. Dessa föreningars arkivalier förvaras hos stadsarkivet i Eskilstuna. Karl Axelson har även haft flera uppdrag i såväl den kyrkliga som borgerliga kommunen Barva. Under sin pensionärstid var han livligt sysselsatt med att samla material till Barva sockens och skoldistrikts historia.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar