Arkivbildare: JERNQVIST MAJKEN, FRÖKEN ESKILSTUNA

Grunduppgifter

JERNQVIST MAJKEN, FRÖKEN ESKILSTUNA
362
Eskilstuna
  • - - ---
Redaktör Arvid Konrad Filippus Karlsson föddes den 23 nov. 1889 och växte upp i Eskilstuna. Redan som pojke kom han i kontakt med idrotten, som han efterhand kom att ägna mycken tid åt i styrelse och funktionärskap. I sitt dagliga arbete var han knuten till Sörmlands-Posten. En tid utgav han Sörmlands Idrottskalender. Han bosatte sig i Stockholm men intresset för hemstaden Eskilstuna slocknade aldrig. Mycken tid har han ägnat åt kulturen, bl. a. sina minnen om Eskilstuna "med 200 000 ord".

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar