Arkivbildare: LUNDBORG EINAR, KAPTEN ESKILSTUNA

Grunduppgifter

LUNDBORG EINAR, KAPTEN ESKILSTUNA
380
Eskilstuna
  • - - ---
I mitten av maj år 1928 företog en italiensk polarexpedition med luftskeppet "Italia" och med luftskeppets konstruktör, Umberto Nobile, som ledare en färd mot Nordlandet och nordpolen. Vid återfärden havererade Italia cirka 100 km norr om Spetsbergens Nordöstland. Flera av de ombordvarande omkom. Den 7 juni lyckades Nobile få radiokontakt med King's Bay och räddningsexpeditioner utsändes. Från Sverige utgick tre flygplan. Ett av dessa fördes av kapten Einar Lundborg. Denne lyckades den 23 juni landa på ett isflak och hemföra Nobile. Merparten av de till stadsarkivet år 1977 överlämnade bilderna är tagna under slutskedet av den olyckliga Italiaexpeditionen. Einar Lundborgs egen skildring av händelseförloppet i boken "När Nobile räddades" har tillförts arkivet år 2005. Anledningen till att arkivet hamnat i Eskilstuna är att Einar Lundborg var gift med Margareta Lundborg f. Malmberg (1900-1980), dotter till byggmästare JMF Malmberg i Eskilstuna. Det finns även arkivhandlingar att ta del av på annat håll. Handlingar rörande Einar Lundborgs deltagande i kriget i Estland (med mera) förvaras på Krigsarkivet i Stockholm. Källa: Svenskt konversationslexikon VII.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar