Arkivbildare: ESKILSTUNAAVDELNINGEN AV MODERSMÅLSLÄRARFÖRENINGEN

Grunduppgifter

ESKILSTUNAAVDELNINGEN AV MODERSMÅLSLÄRARFÖRENINGEN
438
1930 - -
Eskilstuna
  • - - ---
På initiativ av lektor Nordberg samlades den 27 feb. 1930 ett antal lärare från högre allm. läroverket, flickskolan och tekniska skolan för att undersöka möjligheten för bildandet av en ortsförening i Eskilstuna av M L F. Samtliga närvarande beslöt att en ortsförening skulle bildas. Ändamålet är att arbeta för svenskundervisningens främjande på alla stadier. Handlingarna inkom den 13 juni 1995. Förtecknades i sep. 1995.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar