Arkivbildare: ESKILSTUNA ARBETARESÅNGFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA ARBETARESÅNGFÖRENING
444
1901 - 1911
Eskilstuna
  • - - ---
Manskörsången har gamla anor i Eskilstuna. Inom arbetarrörelsen framträdde en större manskör redan vid invigningen av Folkets Park år 1898. Några år senare eller den 6 dec. 1901 bildades på initiativ av Eskilstuna soc. dem. arbetarekommun en organisation för manskören, nämligen Eskilstuna arbetaresångförening. Den verkade ett antal år, tills den upphörde år 1911, även om något formellt beslut därom icke fattades. I dess ställe kom den påföljande år bildade Eskilstuna allmänna sångförening. Se dess arkiv. Fd. medlemmar träffades den 26 jan. 1952 för att fira Eskilstuna arbetaresångförenings 50-årsjubileum.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar