Arkivbildare: KVINNOFÖRENINGARNAS SAMARBETSKOMMITTÉ I ESKILSTUNA

Grunduppgifter

KVINNOFÖRENINGARNAS SAMARBETSKOMMITTÉ I ESKILSTUNA
Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté i Eskilstuna
462
1945 - 1981
Eskilstuna
  • - - ---
Strax efter 2:a värlskrigets utbrott i sep. 1939 organiserades i Eskilstuna en kvinnlig beredskapstjänst att verka för den civila försvarsberedskapen. Den kom att bli en sammanslutning av kvinnoföreningar i Eskilstuna, benämnd Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté i Eskilstuna. Den upplöstes den 31 okt. 1945. Se dess arkiv. Under tiden hade tillsatts en förberedande kommitté, som ledde fram till en ny samorganisation, Kvinnoföreningarnas samarbetskommitté. Dess uppgift var att anordna diskussioner, kurser, demonstrationer etc., inom en politisk fullständigt neutral ram. Under 1970-talet låg verksamheten nere under lång tid. Vid årsmöte den 28 april 1981 beslöt man att avveckla kommittén.

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar