Arkivbildare: ESKILSTUNA ZONTAKLUBB NR 1063

Grunduppgifter

ESKILSTUNA ZONTAKLUBB NR 1063
465
1984 -
Eskilstuna
  • - - ---
Zonta International är en internationell, religiöst och partipolitiskt obunden, service- och nätverksorganisation av yrkesverksamma personer i ledande ställning. Zonta bildades redan 1919 i Buffalo, USA och den första europeiska klubben bildades i Wien 1930. Den första svenska klubben bildades i Stockholm 1935. Zonta Internationals målsättning; "Advancing the Status of Women Worldwide," innebär att Zontor ger kvinnor support, det vill säga arbetar för att förbättra kvinnors ställning i världen inom hälsa, utbildning och yrkesutveckling. Zonta International har konsultativ status i flera FN-organ och är representerat i både International Labour Organization (ILO) och i Europarådet. Namnet Zonta kommer från Siouxindianernas språk och betyder trovärdig och pålitlig. Zontaemblemet i mahogny är sammansatt av flera symboler från indiansk kultur och illustrerar Zontas mål och syften. Den gula rosen står för vänskap och är sedan decennier tillbaka en symbol som visualiserar Zonta International. Genom att Zontarosdagen sammanfaller med den internationella kvinnodagen den 8 mars, ökar synligheten för de frågor Zonta stödjer. För att bli medlem i Zonta måste man först bli erbjuden medlemsskap av en klubb. Man måste driva en självständig kvalificerad verksamhet eller inneha en ledande ställning inom offentlig eller enskild tjänst samt arbeta minst 50%. Personer som gör betydelsefulla samhällsinsatser kan också erbjudas medlemsskap. Medlemmarna måste också kunna representera olika verksamhetsområden. Val av medlemmar går till så att de enskilda medlemmarna lämnar förslag till klubbens invalskommitte som därefter gör en bedömning. Eskilstuna Zontaförening bildades i oktober 1984 och leds av en styrelse med ordförande/president. Den första torsdagen i varje månad hålls medlems/månadsmöte, öppet för samtliga medlemmar, där projekt och verksamheten diskuteras och ibland mini-ego föredrag hålls. Egoföredrag ska hållas minst en gång varje termin och helst äga rum på medlemmens arbetsplats. Eskilstuna Zontaförening bedriver flera projekt som går ut på att stödja mångfalden i samhället och förbättra och stärka kvinnors livssituation. Arkivet består av protokoll från årsmöten, styrelsemöten och månadsmöten, medlemsförteckningar, närvarolistor från möten och studiebesök, inkomna och utgående handlingar, där en stor del består av inkomna skrivelser från Zonta International, samt räkenskaper. Budget och revisionsberättelser har lagts samman med årsmötesprotokollen för att tydliggöra deras sammanhang. Arkivet innehåller också en stor del verifikationer, vilka dock har arkiverats för sig för att effektivt kunna utgallras tidigast år 2014. Verifikationslistor har dock sparats då de inte upptog så stort utrymme. Dessa förmedlar också en översiktlig men tydlig bild av verksamheten. Eskilstuna 2010-06-16

Placering

14

Länkar

Det finns inga länkar