Arkivbildare: ESKILSTUNARÖRELSEN

Grunduppgifter

ESKILSTUNARÖRELSEN
472
Eskilstuna
  • - - ---
"Eskilstunarörelsen vill samla svenska folket kring en vädjan till konung och regering att framträda för freden. Svenska folket bör då ställa sig på grunder, som kunna giva en varaktig och rättfärdig fred, en folkens samförståndsfred. Erfarenheten har visat sig att regering och parlament icke ensamma kunna förhindra och hejda krigen. Men detta skall ske, om hela folkens samlade fredsvilja får göra sig gällande. Hela folket, alla män och kvinnor, måste i hotande lägen beredas tillfälle att säga, om man skall gå krigets väg eller skiljedomens". Ovanstående är inledningen till Eskilstunarörelsens cirkulär, som utkom 1918. Bakom rörelsen stod den driftige tidningsmannen senare lantbrukaren Alfred Edling. (Se hans arkiv.) Han hade efter långa förberedelser försökt att få till stånd ett svenskt folkinitiativ för fred i världen. Många människor, både i Eskilstunabygden och i övriga delar av Sverige, sökte sig till rörelsen, men när första världskriget 1914-1918 upphörde strax efter ovannämnda cirkulärs utgivning, slappnade intresset och rörelsen självdog efter några år. Litteratur: Alfred Edling, Den rättvända världen. Nyköping 1921.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar