Arkivbildare: ESKILSTUNABYGDENS CIVILFÖRSVARSFÖRENING. CIVILFÖRSVARETS BEFÄLSFÖRENING I ESKILSTUNA CFO

Grunduppgifter

ESKILSTUNABYGDENS CIVILFÖRSVARSFÖRENING. CIVILFÖRSVARETS BEFÄLSFÖRENING I ESKILSTUNA CFO
Eskilstuna blockchefs- och instruktörsklubb.
467
1945 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Från år 1942 samlades blockchefer och instruktörer i Eskilstuna ca 1 gång i månaden för att dryfta luftskyddsarbetet. Tanken på en klubb blev tidigt väckt, men först den 1 mars 1945 tillsattes en kommitté för att behandla frågan. Snart nog eller den 5 april 1945 godkändes stadgar för Eskilstuna blockchefs- och instruktörsklubb. Enligt dessa har klubben till uppgift att stärka sammanhållningen mellan befäl och instruktörer inom Eskilstuna civilförsvarsområde. Klubben antog nya stadgar och ändrade namn den 16 april 1953 till Civilförsvarets befälsförening i Eskilstuna CFO. Enligt dessa äger alla civilförsvarsbefäl och alla instruktörer inom området rätt att bli medlemmar. Handlingarna har påträffats bland Eskilstunabygdens civilförsvarsförenings papper, som den 23 nov. 1976 överlämnades till stadsarkivet. Förtecknades i feb. 1977.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar