Arkivbildare: ESKILSTUNA BEFÄLSUTBILDNING. FBU-FÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA BEFÄLSUTBILDNING. FBU-FÖRENING
Eskilstuna frivilliga landstormsbefälsförening.
473
1912 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Den 27 feb. 1912 bildades Eskilstuna frivilliga landstormsbefälsförening. Stadgar antogs samma datum. Enligt dessa syftade man bl a till "att genom föredrag, krigsspel, fältskjutningar m fl övningar utbilda sina medlemmar för befälsposter inom landstormen". Nya stadgar tillkom den 16 april 1915 för "Eskilstuna landstormsförening". Föreningen var då ansluten till Södermanlands landstormsförbund (stiftat den 24 okt. 1912) och Sveriges landstormsföreningars centralförbund. Nytt namn, Eskilstuna befälsutbildningsförening jämte nya stadgar och utökad verksamhet beslöts om den 30 sep. 1943. En kvinnoorganisation bildades i Eskilstuna år 1928: Eskilstuna landstormskvinnoförening, som år 1942 blev Eskilstuna lottakår. Hösten 1931 bildades en ungdomsavdelning, U 35. Se dess arkiv.

Placering

55

Länkar

Det finns inga länkar