Arkivbildare: ESKILSTUNAAVDELNINGEN AV FÖRENINGEN MELLANFOLKLIGT SAMARBETE FÖR FRED (FMSFF)

Grunduppgifter

ESKILSTUNAAVDELNINGEN AV FÖRENINGEN MELLANFOLKLIGT SAMARBETE FÖR FRED (FMSFF)
Eskilstuna lokalkommitté av Svenska kommittén av Världssamling för fred (VFF)
476
1938 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Eskilstuna lokalkommitté av Svenska kommittén av Världssamling för fred (VFF) bildades den 29 mars 1938 i ABF:s föreläsningssal. VFF är ett organ för samarbete i enlighet med de fyra principer som antogs vid Världssamlingens internationella kongress i Brüssel i sep. 1936 (stärkande av Nationernas Förbund m.m.). Till lokalkommittén anslöt sig ett antal föreningar med FCO som tyngsta namn. När FCO beslöt att ej längre ekonomiskt stödja föreningen, fattade man beslut om upplösning, vilket skedde den 18 april 1947. En bidragande orsak till likvidationen var även det sviktande intresset från både övriga medlemmar och allmänheten. Lokalkommittén hade kommit till genom ett förberedelsearbete under drygt en månads tid av en samarbetskommitté. En omorganisation på riksplanet ägde rum efter beslut i Stockholm den 23 april och 15 okt. 1944. Till följd härav ombildades lokalkommittén till Eskilstuna lokalavdelning av Föreningen mellanfolkliga samarbete för fred den 10 april 1945, varvid också nya stadgar antogs. Handlingarna inkom från riksarkivet den 8 jan. 1981 såsom deposition från Svenska FN-förbundet, Box 15050, 104 65 Stockholm.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar