Arkivbildare: ESKILSTUNA GODTEMPLARES VELOCIPEDFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA GODTEMPLARES VELOCIPEDFÖRENING
484
1897 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Ordenssyskon, som äro intresserade, torde sammanträda i möteslokalen härstädes den 10 maj för att dryfta frågan, om bildandet av en cykelförening inom härvarande loger. Så löd tillkännagivandet, som fanns uppsatt på ordenshusets anslagstavla någon av de första dagarna i maj 1897. Initiativtagarna till kallelsen som hörsammades av 13 personer, var Karl Ånner och Osvald Stenborg. Den 10 maj 1897 bildades alltså Eskilstuna Godtemplares Velocipedförening, som inte förän år 1912 arrangerade den första cykeltävlingen. Tidigare sysslade han mest med utflykter till olika platser. Vid dessa utflykter indelade man medlemmarna i två grupper. Dels en grupp "för fortåkare och en för dem, som åka sakta". Av tillgängliga startlistor kan man utläsa, att många deltagare - såväl herrar som damer - ställt upp vid föreningens tävlingar.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar