Arkivbildare: ESKILSTUNA FLYGKLUBB

Grunduppgifter

ESKILSTUNA FLYGKLUBB
486
1937 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Åren 1936-37 diskuterades livligt frågan om en flygklubb i Eskilstuna. Ett förslag till handlingsprogram presenteras av redaktör O. Wermelin m.fl. den 30 juni 1937. På initiativ av tidningen Eskilstuna-Kuriren samlades så ett 100-tal intresserade personer på Strömsholmens restaurang för bildandet av en lokal flygklubb för Eskilstuna med omnejd. Detta hände torsdagen den 2 sep. 1937. Bland gästerna märktes kapten Albin Ahrenberg och ingenjör K. Molin. Den senare representerade Kungl. Svenska Aero-Klubben. Denna flygklubbarnas centralorganisation erhöll Eskilstuna-klubben anslutning till redan från början. Verksamheten uppdelades på sektioner: Segelflygsektionen, modellflygsektionen och motorflygsektionen, vilkas livskraft blev av varierande slag. Litteratur: 40 år "på tysta vingar", utg. 25/2 1978 av EFK.

Placering

59

Länkar

Det finns inga länkar