Arkivbildare: IF VERDANDI, JUDOSEKTIONEN

Grunduppgifter

IF VERDANDI, JUDOSEKTIONEN
352
Eskilstuna
  • - - ---
H I S T O R I K Egen arkivdepå 5 IF VERDANDI, JUDOSEKTIONEN 1992-1994 fanns en Aikidogrupp inom Judosektionen. Under vissa perioder nämns både en judosektion och en aikidosektion, troligt är att man i olika sammanhang särredovisat aikodo som under senare år verkar mer tongivande än den ordinarie judoverksamheten. Några bevis för att de båda har utgjort två separata sektioner har vi inte funnit några bevis för - vad som anges i handlingarna är att Judosektionen har haft en underställd Aikodogrupp. Judosektionen - och alla därtill hörande verksamhetsgrenar - gick ur IF Verdandi 21/9 1994 för att bilda egen förening. 2005-12-12/LB

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar