Arkivbildare: ESKILSTUNA MOTORBÅTSKLUBB

Grunduppgifter

ESKILSTUNA MOTORBÅTSKLUBB
494
1920 -
Eskilstuna
  • - - ---
Klubben bildades den 11 mars 1920 och i november samma år antogs de första stadgarna. Något speciellt slipområde fanns ej under den första tiden, men båtupptagningarna gjordes vid Lillån, där dammvakten ombads att höja vattennivån för att man lättare skulle få upp båtarna på den då nyss inköpta vagnen. Det första egentliga slipområdet togs i bruk 1923. Sex år senare 1929 - flyttade man på nytt, och vid denna plats uppmonterades en barack, som klubben inköpt av Eskilstuna stad. Baracken ombyggdes senare till varv. Att självständigt få disponera en klubbholme var länge ett önskemål. Från att tidigare haft Refsgarn som samlingsplats, hyrdes 1924 Flässjan sedan åtskilliga andra förslag förkastats. År 1926 anslöt sig klubben till Mälarens Motorbåtsförbund och när Västra Mälarens Motorbåtsförbund bildades 1951 var klubben en av de drivande krafterna.

Placering

27

Länkar

Det finns inga länkar