Arkivbildare: FÖRENINGEN FÖR ESKILSTUNA BARNKRUBBA

Grunduppgifter

FÖRENINGEN FÖR ESKILSTUNA BARNKRUBBA
524
1887 - 1946
Eskilstuna
  • - - ---
Föreningen bildades den 11 maj 1887 med syftet att inrätta, iståndsätta och omhändertaga en barnkrubba i Eskilstuna. Anslag härtill gavs av Eskilstuna stad. Plats bereddes småningom åt 35 barn. Vid extra sammanträde med medlemmarna 8/11 1945 (och slutgiltigt 18/1 1946) fattades beslut om föreningens upplösning. Vidare hemställdes hos stadsfullmäktige att fr o m 1/1 1946 övertaga föreningens verksamhet och tillgångar. Dessa gav sitt bifall 10/1 1946 och upptog åt socialvårdsnämnden att framdeles omhänderha barnkrubbans verksamhet. Se vidare Socialnämndens arkiv: Eskilstuna stads daghemshandlingar.

Placering

24

Länkar

Det finns inga länkar