Arkivbildare: KVINNOFÖRENINGARNAS BEREDSKAPSKOMMITTÉ FÖR HJÄLP TILL INKALLADE FAMILJER I ESKILSTUNA

Grunduppgifter

KVINNOFÖRENINGARNAS BEREDSKAPSKOMMITTÉ FÖR HJÄLP TILL INKALLADE FAMILJER I ESKILSTUNA
525
1939 - 1945
Eskilstuna
  • - - ---
Strax efter 2:a världskrigets utbrott i september 1939 organiserades i Eskilstuna en kvinnlig beredskapstjänst att verka för den civila försvarsberedskapen. Den kom att bli en sammanslutning av kvinnoföreningar, benämnd Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté i Eskilstuna. Den 1 maj 1940 blev centralbibliotekarie Gunborg Nyman, som då var folkberedskapens ombud i Eskilstuna, ombedd att i samråd med familjebidragsnämnden lämna uppgifter på familjer som borde erhålla bidrag från Nationalinsamlingen för neutralitetsvaktens familjer. Beloppen, som stod till förfogande, var otillräckliga och Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté gjorde egna ansträngningar att skaffa medel. Verksamheten pågick under de första krigsåren. Kommittén upplöstes formligen den 31 oktober 1945. Se även Kvinnoföreningarnas samarbetskommittés i Eskilstuna arkiv.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar