Arkivbildare: ESKILSTUNA DJURSKYDDSFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA DJURSKYDDSFÖRENING
Djurskyddet Eskilstuna
526
1880 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Efter ett upprop, undertecknat av T. Engström, i stadens tidningar den 17 april 1880 hölls en sammankomst i läroverkets samlingssal den 28 april 1880. Då bildades Eskilstuna Djurskyddsförening. Ordförande blev läroverkskollegan T. Engström. Enligt de stadgar, som antogs hösten1880, syftade föreningen till att verka för "en förnuftig och mild behandling av djuren", vidare att beivra djurplågeri. Endast protokollen för de första åren finns bevarade från den tidiga epoken. Handlingarna har avlämnats i mars 1981 av Eskilstuna stadsbibliotek.Tilläggsleverans inkom under 2010-talet.

Placering

17

Länkar

Det finns inga länkar