Arkivbildare: ESKILSTUNAUNGDOMENS FINLANDSDAG

Grunduppgifter

ESKILSTUNAUNGDOMENS FINLANDSDAG
528
1940 - 1940
Eskilstuna
  • - - ---
På initiativ av soc.dem. ungdomsklubbarna i Eskilstuna samlades representanter för stadens övriga ungdomsorganisationer till ett sammanträde den 4 februari 1940. Ändamålet med sammanträdet var "att samla stadens samtliga ungdomsorganisationer i en gemensam aktion för Finlandsinsamlingen." De beslut som fattades utmynnade i en soaré på stadshotellet och en högtidlighet i Klosters kyrka söndagen den 18 februari.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar