Arkivbildare: FÖRENINGEN FÖR FRIVILLIG FATTIGVÅRD I ESKILSTUNA

Grunduppgifter

FÖRENINGEN FÖR FRIVILLIG FATTIGVÅRD I ESKILSTUNA
Nytt namn: Föreningen frivillig hjälp i Eskilstuna
535
1890 - 1940
Eskilstuna
  • - - ---
"Föreningen för frivillig fattigvård i Eskilstuna" bildades den 16 juni 1890 och började sin verksamhet den 15 oktober 1890, då föreningens "centralbyrå" öppnades i gården nr 44. Stadgar antogs detta år, men omarbetades 1908 och den 29 dec. 1933. Vid sistnämnda tidpunkt ändrades organisationens namn till "Föreningen frivillig hjälp i Eskilstuna". Dess ändamål var att inom Eskilstuna stad "befrämja den frivilliga hjälpverksamheten och att efter noggrann undersökning av de behövandes förhållanden bringa dem bästa möjliga hjälp". - "På grund av tidsläget" beslöt man den 26 april 1940 att upplösa föreningen och överlämna dess fonder och medel till samfälda kyrkorådet i Eskilstuna med uttalat önskemål att kyrkorådet skulle disponera medlen i samråd med diakonissan. Beslutet konfirmerades den 27 sep. 1940. Revisionsberättelser för åren 1921 - 40. Volymen har återlämnats till Eskilstuna kyrkoarkiv. Handlingarna påträffades i Eskilstuna kyrkoarkiv. De överlämnades i mars 1976. Protokoll 1922-1940, Revisions berättelser 1921-1940, har återlämnats till Eskilstuna kyrkoarkiv.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar