Arkivbildare: FÖRENINGEN FÖR FRIVILLIG FATTIGVÅRD I FORS SOCKEN.

Grunduppgifter

FÖRENINGEN FÖR FRIVILLIG FATTIGVÅRD I FORS SOCKEN.
536
Eskilstuna
  • - - ---
Föreningen bildades 1893. Dess ändamål var att främja enhet och samverkan uti enskilda personers välgörenhet och att genom ordnat samarbete med den kommunala fattigvården söka lämna de fattiga mera kraftig och fullständig hjälp genom att dels höja dem i sedligt avseende och dels förebygga behov av fattigvård samt upphjälpa ur fattigdom. Föreningens ändamål var vidare att genom alla till buds stående lagliga medel söka förhindra, att utfattiga personer inflytta i församlingen, samt om så skett, tillse, att så vidt möjligt sådana inflyttade icke må falla församlingens kommunala fattigvård till last. I styrelseprotokollet från maj 1894 (det sista i arkivet) diskuteras vad man ska göra med anledning av den likgiltighet varmed föreningens arbete bemöts av allmänheten. Föreningen hade svårt att få medlemmar och bidrag till sin verksamhet.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar