Arkivbildare: ESKILSTUNAFÖRENINGEN FÖR FÖRSTAMAJBLOMMAN

Grunduppgifter

ESKILSTUNAFÖRENINGEN FÖR FÖRSTAMAJBLOMMAN
Eskilstuna majblommekommitte
539
1922 - -
Eskilstuna
  • - - ---
Föreningen bildades vid sammanträde på Frimurarhotellet i Eskilstuna den 21 mars 1922. Konstituerande möte hölls den 13 maj 1922. Syftet var att genom försäljning av Förstamajblommor samla in pengar för hjälp till tuberkulossjuka. År 1932 ordnade man barnkoloniverksamhet på Fågelön utanför Trosa. 1939 köpte man tomt och började bygga. 1942 kunde man inviga barnkolonin Mättinge, också vid Trosa. I början av 1960-talet startade man samarbete med föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar i Södermanlands län (RBU). År 1990 köpte RBU Mättinge. Förstamajblomman fortsätter med att ge bidrag till driften av kolonin. Med de pengar försäljningen av Mättinge inbringade grundade föreningen Stiftelsen för barn och ungdomar med handikapp i Södermanland. Stiftelsens ändamål var att genom bidrag bibehålla koloniverksamheten vid Mättinge samt ge de barn som inte kunde tas emot på Mättinge möjlighet till rekreation. Stiftelsen tog emot bidragsansökningar och hade under sitt första år, 1990, ett belopp på 1 300 000 kr att fördela. Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av representanter från Förstamajblomman och RBU. Försäljningen av Majblommor togs i början av 2000-talet över av RBU. I samband med RBUs flytt 2007 leverades de handlingar de hade från Eskilstunaföreningen för förstamajblomman till Stadsarkivet.

Placering

16

Länkar

Det finns inga länkar