Arkivbildare: FÖRENINGEN HUSMÖDRARNAS VILO- OCH SEMESTERHEM I SÖDERMANLAND

Grunduppgifter

FÖRENINGEN HUSMÖDRARNAS VILO- OCH SEMESTERHEM I SÖDERMANLAND
540
1936 - 1967
Södermanland
  • - - ---
Uppgifter ang. bildandet av föreningen år 1936, se Sörmlands soc. dem. kvinnodistrikts arkiv, volym AI:I. Föreningen upplöstes den 9 april 1967. Tillgångarna överlämnades till kvinnodistriktet att förvaltas som en särskild fond för rekreation och studier.

Placering

23

Länkar

Det finns inga länkar