Arkivbildare: ESKILSTUNA LÄRARKÅRS SJUKHJÄLPSFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA LÄRARKÅRS SJUKHJÄLPSFÖRENING
560
1885 - 1899
Eskilstuna
  • - - ---
Eskilstuna lärarkårs sjukhjälpsförening bildades den 15 dec. 1885. Den hade till ändamål att för sina medlemmar bereda understöd vid förekommande sjukdomsfall. Varje till Eskilstuna pastorat hörande lärare och lärarinna hade här möjlighet att vinna inträde. Föreningen upplöstes den 17 maj 1899 och handlingarna har enligt det sista protokollförda mötets beslut förvarats vid skolstyrelsens expedition i Eskilstuna.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar