Arkivbildare: ESKILSTUNA SMIDESARBETARES YRKESKLUBB

Grunduppgifter

ESKILSTUNA SMIDESARBETARES YRKESKLUBB
593
1937 - 1975
Eskilstuna
  • - - ---
Smidesklubben bildades den 24 april 1937 som en sammanslutning för smidesutövare i olika företag. "Med anledning av att de naturliga arbetsuppgifterna klubben har att handlägga underhand minskat på grund av ändrade arbetsrutiner," och då verksamheten under senare år varit av ringa omfattning, beslöt man vid möte den 11 juni 1975 att upplösa klubben.

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar