Arkivbildare: ALFA-LAVAL AB:S VERKSTADSKLUBB I ESKILSTUNA

Grunduppgifter

ALFA-LAVAL AB:S VERKSTADSKLUBB I ESKILSTUNA
Eskilstuna Stålpressnings AB:s verkstadsklubb, Eskilstuna Stålpressnings AB:s gemensamma verkstadsklubb.
601
1901 -
Eskilstuna
  • - - ---
Den 11 februari 1901 bildades med bistånd av Matallarbetarnas platsstyrelse en verkstadsklubb vid Eskilstuna Stålpressnings AB. Ett verkstadslag bildades en knapp månad senare, och det blev klubbens uppgift att tillvarataga mera allmänna intressen. Så småningom tillkom ytterligare verkstadslag, och nu uppstod en fråga, om klubben skulle upplösas. Vid sammankomst den 29 januari 1903 beslutades dock att klubben skulle finnas kvar. Namnet Eskilstuna Stålpressnings AB:s verkstadsklubb ändrades nu till Eskilstuna Stålpressnings AB:s gemensamma verkstadsklubb. Det först bildade verkstadslaget omorganiserades i mars 1906 till verkstadsklubb, och nu fanns två klubbar vid Stålpressen. I 25-årsberättelsen finns en passus, nog så belysande av förhållandet: "Då bleckslagare voro många på fabriken fanns det även en så kallad gemensam klubb här, till vilken även grovarbetare anslöt sig. Järn- och Metallarbetarna voro alltid i majoritet, varför klubben ej fick någon betydelse, emedan alla viktiga frågor avgjordes på Järn- och Metallklubbens möten. "Den klubb, som hade bildats först, kom alltså, ett antal år senare, att inte få "någon betydelse", och den upphörde också i början av 1920-talet. Se Eskilstuna Stålpressnings AB:s gemensamma verkstadsklubbs arkiv. År 1963 ändrade Stålpressen sitt namn till Alfa- Laval AB, Pressbolaget, och ett namnbyte för klubben blev då också aktuellt. Året efter uppgick Skogstorps plåtverks verkstadsklubb i Alfa-Lavals. Se dess arkiv.

Placering

58

Länkar

Det finns inga länkar