Arkivbildare: ESKILSTUNA STÅLPRESSNING AB:S GEMENSAMMA VERKSTADSKLUBB

Grunduppgifter

ESKILSTUNA STÅLPRESSNING AB:S GEMENSAMMA VERKSTADSKLUBB
642
1901 - 1920
Eskilstuna
  • - - ---
Den 11 februari 1901 bildades med bistånd av Metallarbetarnas platsstyrelse en verkstadsklubb vid i dagligt tal kallat Pressbolaget. Då ett verkstadslag bildades en knapp månad senare, blev det klubbens uppgift att tillvarataga mera allmänna intressen. Ytterligare verkstadslag tillkom, och en fråga uppstod, om klubben skulle upplösas. Vid sammankomst den 29 januari 1903 beslutades dock att klubben skulle finnas kvar. Namnet Eskilstuna Stålpressnings AB:s verkstadsklubb ändrades nu till Eskilstuna Stålpressnings AB:s gemensamma verkstadsklubb. Det först bildade verkstadslaget omorganiserades i mars 1906 till verkstadsklubb varvid två klubbar kom att arbeta vid sidan av varandra. Detta arbete fortsatte t.o.m. 1920, då den gemensamma verkstadsklubben tycks ha upphört. Jfr Alfa- Laval AB:s verkstadsklubb i Eskilstuna arkiv.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar