Arkivbildare: AB C.V. HELJESTRANDS VERKSTADSKLUBB

Grunduppgifter

AB C.V. HELJESTRANDS VERKSTADSKLUBB
661
Eskilstuna
  • - - ---
20-årsberättelsen inleds med: "Klubben bildades i mars månad 1917 men redan dessförinnan hade ett 20-tal tillhört avdelning 23 genom direkt anslutning... Första protokollförda möte hölls den 14 juni 1917... "När företaget år 1979 försattes i konkurs, blev samtliga anställda uppsagda. Klubbens verksamhet upphörde i följd härav, vilken nedläggning ägde rum den 18 oktober s.å.

Placering

13

Länkar

Det finns inga länkar