Arkivbildare: C.E. JOHANSSONS ARBETARES SJUKKASSA OCH SÄRSKILDA UNDERSTÖDSFOND

Grunduppgifter

C.E. JOHANSSONS ARBETARES SJUKKASSA OCH SÄRSKILDA UNDERSTÖDSFOND
667
1944 - 1976
Eskilstuna
  • - - ---
Vid mötet den 26 mars 1943 nämns att kassan varit i funktion ca tre månader. Men inte förrän den 2 juni 1944 registrerades kassan och därmed fanns den officiellt. Medlemmarna fick avdrag på lönen med en krona per månad som gick till kassan. År 1952 gick bolaget in med bidrag och man skänkte en krona per månad och medlem. De som var långtidssjuka fick bidrag ur understödsfonden. Understödsfonden gick i likvidation år 1972 och sjukkassan år 1975/76. Handlingarna inlämnades till stadsarkivet den 20 maj 1981. Arkivförteckningen är upprättad i juli 1986.

Placering

22

Länkar

Det finns inga länkar